อัตราการสูญเสียอุปกรณ์ควบคุมการเกิด

ข้อเสียอย่างหนึ่งในการจัดตำแหน่งของ IUD ในช่วงต้นเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับอุปกรณ์ที่จะหลุดออกไป ผู้หญิงที่ได้รับ IUDs วางทันทีหลังคลอดมีอัตราการสูญเสียอุปกรณ์ควบคุมการเกิด สูงกว่าผู้หญิงที่ได้รับในภายหลัง อย่างไรก็ตามผู้หญิงส่วนใหญ่ในการศึกษานี้ที่สูญเสีย IUD กลับมายังผู้ให้บริการทางการแพทย์เพื่อรับอุปกรณ์อื่น

ความคิดในการรับ IUD หลังจากส่งมอบอุทธรณ์ไปยังผู้หญิงจำนวนมาก มารดาคนใหม่ต้องเล่นตามความสำคัญที่มีการแข่งขันกันของครอบครัวใหม่หรือครอบครัวที่กำลังเติบโตและยากที่จะจัดตารางนัดหมายหลังคลอด” ผู้ร่วมงานกล่าวว่า Jessica Sanders, Ph.D. , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่ U of U Health กล่าว “ผู้หญิงอยู่ที่โรงพยาบาลสำหรับการจัดส่งและรับ IUD ในเวลานี้มีความสะดวกมากขึ้น ตามที่ Turok การดูแลก่อนคลอดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพในการพูดคุยกับผู้หญิงเกี่ยวกับการควบคุมการคลอดในระยะยาวรวมถึงการคลอดทันทีหลังคลอดเพราะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งครรภ์และหลายคนมีแรงกระตุ้นในการเริ่มต้นการคุมกำเนิด Turok กล่าวว่าเด็ก ๆ ที่เกิดในสตรีทั้งสองกลุ่มมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญรุ่งเรือง แต่ขาดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับผลลัพธ์ทารกเป็นข้อ จำกัด ในการศึกษา