ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เครือข่ายจะขอให้มีการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงในการเสนอแนวทางได้ ข้อเสนอหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายกรัฐมนตรีของนายสุวัฒน์ตันหยงวานาธานชี้ให้เห็นว่ามีการรื้อถอนบ้านเรือนจำนวน 45 หลังที่สร้างขึ้นใน “สถานที่ที่ไม่เหมาะสม”

อีกเก้าหน่วยอาจพังยับเยินหรือ “ปรับตามความเหมาะสม” แต่ไม่ควรใช้เป็นที่อยู่อาศัยแผงแนะนำ มีพิธีกรรมสาปแช่งทางเหนือของภาคเหนือเพื่อวางเฮกซะในดินแดนที่ใช้ในการเคหะซึ่งได้รับการขนานนามว่า “แผลเป็นของดอยสุเทพ” เมื่อถูกสาปแช่งสถานที่แห่งนี้จะไม่เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยของมนุษย์นายธีรศักดิ์กล่าว